Dersler

İnovasyon ve Girişimcilik

İşletme Politikası

Kurumsal Yönetim

Sosyal Hizmet Yönetimi

Genel İşletme